Hem

ENTERMARK VERKAR FÖR

AKTUELLT

Utveckling av Grupp och Ledare (UGL)

17-21 oktober 2016

Inbjudan

Framgång i förändring genom lyckade projekt hos våra kunder

 

Förändringar påverkar organisationen, arbetsgruppen och individen och för att lyckas behöver ett samspel ske mellan alla tre nivåer där olikheter, gemensamma resurser och handlingskraft tas tillvara på ett bästa sätt .

 

Förändringsarbete behöver styras upp, planeras och ledas och för det behövs framgångsrik projektledning med ett samspel mellan projektgruppen och de som berörs av en förändring.

 

Vi erbjuder:

 

Utvecklingen av projektkompetens genom att

- ta fram riktlinjer för projektverksamheten anpassade till din organisation

- utvecklingsprogram för beställare, projektledare och medarbetare

Utbildningar i ledarskap och personlig utveckling

Både öppna kurser och företagsanpassade skräddarsydda program

Interna utvecklingsuppdrag i företag och organisationer

Coaching och handledning, individuellt eller i grupp

Konflikthantering i grupp och mellan individer

Entermark AB, Tallkottsvägen 32, 138 36 Älta, Tel 08-702 08 90, Fax 08-702 08 90, info@entermark.se