Kurser

KURSER

AKTUELLT

Utveckling av Grupp och Ledare (UGL)

17-21 oktober 2016

Inbjudan

Nedan finner Du de kurser som Entermark erbjuder.

 

Utveckling Grupp och Ledare (UGL)

 

Praktisk Projektstyrning

 

Praktisk Projektledning

Entermark AB, Tallkottsvägen 32, 138 36 Älta, Tel 08-702 08 90, Fax 08-702 08 90, info@entermark.se