Publicerat

PUBLICERAT

AKTUELLT

Utveckling av Grupp och Ledare (UGL)

17-21 oktober 2016

Inbjudan

Kommunikation avgör kvalitet

Projekt må vara hur välplanerande, ha hur mycket resurser och ha tillgång till hur många system som helst. Men utan väl fungerande kommunikation går det inte alls.

Artikel från Computer Sweden (04-10-15)

 

Meningen med livet och vårt förhållningssätt till tiden - avgörande faktorer i samband med utbrändhet!

Intervju med Margot Hjälmsson om hennes erfarenhet av och syn på utbrändhet

Av Carita Säfström

 

Recenserat

Dynamik i arbetsgrupper

Ledarskapsbok skriven av Peter Urs Bender.

 

Utveckla dig själv för att leda andra

Om grupprocesser på arbetet skriven av Kjell Granström.

 

Projektledning

Bok om projektledning skriven av Bo Tonnqvist.

 

Projektpsykologi – en introduktion

Bok om projektpsykologi skriven av Max Rapp Ricciardi och Joseph Schaffer.

 

Konsten att vara snäll

Bok om att återupprätta snällheten av Stefan Einhorn.

Entermark AB, Tallkottsvägen 32, 138 36 Älta, Tel 08-702 08 90, Fax 08-702 08 90, info@entermark.se